credit

KOTA IGUCHI
TETSUMARU FUKUDA
REI ISHII
KENICHI MIYAZAWA
SAIKATSU
REI KITAGAWA
TEPPEI MAKI
TAKEHIRO HAYASHI
SUBARU TAIRA
MUGIHO SASAKI
MAI YAMAKOSHI
SHINJI FUKUMOTO
NAOTO KOYAMA
JUNZO GANESHA
SATOSHI KAWAMATA
RYUTA ISHII
TOMOKI KOSUKEGAWA
TOMOYUKI SORAMOTO
NATSUMI FUKUOKA
NAMIKO WATANABE
RUKU ITO
KAZUHIKO HIRAMAKI
YUTARO TAGAWA
RYUTO YOSHIDA
WATARU SUGIMURA
CHIHO HATAE
TAKAHIRO KAWAHARA
KMNR™
MAGMA
MIWA ITO
NEONTOYS
YAMASTORE
DAMNGOOD PRODUCTION
LOGS inc.
TANG DENG Co.
YUSAKU KIMURA
AKINORI KANAI
AMI FURUKUBO
SHUNJIRO MIYAUCHI
YUTARO KYONO
TOYOSHI MORIOKA
TAKUMI ABE
MONOAI TECHNOLOGY
KEITA KANAI
MASAYUKI MIYAJI
HAYATO ARITAKI
YOHEI FUJII
HOZUMI SUZUKI
SATOSHI MURAI(MURAI MURA)
AI MIYABE
KANA FUKUDA
YUUKA SHIMIZU
TETSURO SHINODA
SARA BANDO
MINAKO NOJIMA
KOHEI MAEDA
TAKUTO MITSUDA
HITOMI IWANAGA
RIHO TAKIZAWA
AKARI SAKAMOTO
HARUKA ICHIKAWA
TAKUYA ARAKI
SEI ONO
AKIOU KATO
KOHEI IMAI
JIMMY KITAJI
RYOTARO SUZUKI
KENTARO KOMATSU
TAKAO AWAYA
SAYURI KUSAMA
KENTO KAKEMOTO
YURINA NAKANISHI
SHOHEI SUEKATA